Doi membri ai echipei proiectului IRIS (Nedelcea Cătălin & Gorbănescu Adrian) semneaza prezentarea orală ”Does the use of metaphorical items bring increments in the validity of personality assessment. An anxiety focused study”, susținută la 18th European Conference on Pesonality, 19-23 Iulie 2016, Universitatea de Vest din Timișoara.
http://ecp18.psihologietm.ro/