Rezultate preconizate și Rapoarte

Ca obiectiv general, proiectul îşi propune derularea investigaţiilor aferente pentru construirea şi implementarea unei soluţii de dezvoltare comunitară şi reducere a izolării în comunităţile defavorizate, bazată pe utilizarea tehnologiilor video inovative, respectiv pe dezvoltarea şi implementarea produsului inovativ „Telecentru comunitar”.

Rapoarte

Raport_Final_IRIS_2017

RST_IRIS_2017
Raport_Final_IRIS_2017

RST_IRIS_2017
Propunere de politica

Raport de impact

Raport Etapa 1 2014
Raport Științific și Tehnic în extenso – Etapa II

Obiective de cercetare:

OC 1. Identificarea factorilor subiectivi implicaţi în rezistenţa la adopţia tehnologiei video de teleprezenţă şi a modului de relaţionare a acestora;

OC 2. Dezvoltarea metodologiei de investigare a reprezentărilor subiective propusă de Svenson & Nilsson (1986) prin apelul la o abordare cantitativă în investigarea rezistenţei la adopţia tehnologiei;

OC 3. Dezvoltarea şi validarea unui chestionar standardizat pentru investigarea rezistenţei la adopţia tehnologiilor video

OC 4. Determinarea setului de specificaţii / parametri optimi pentru furnizarea serviciilor educaţionale

OC 5. Determinarea unor specificaţii comportamentale ale tele-trainerului eficient.

OC 6. Determinarea impactului serviciilor educaţionale furnizate prin teleprezenţă asupra satisfacţiei participanţilor din comunităţile beneficiare privind accesul la servicii de educaţie iniţială şi formală.

OC 7. Determinarea impactului implementării proiectului în comunităţile beneficiare la nivelul indicatorilor de dezvoltare comunitară

Obiective aplicative:

OA 1. Designul şi dezvoltarea produsului inovativ „Telecentru comunitar”, constând într-un pachet care cuprinde: echipemente pentru teleprezenţă, pachet de servicii educaţionale şi un set de specificaţii tehnice pentru furnizarea serviciilor prin teleprezenţă în condiţii optime

OA 2. Dezvoltarea strategiei de marketing şi comerciale pentru produsul „Telecentru comunitar”, pe baza inputului investigaţiilor aferente pachetelor de lucru 2, 4 şi 6;

OA 3. Implementarea telecentrului în 3 comunităţi izolate geografic şi livrarea pachetelor de servicii de educaţie iniţială şi continuă pentru membri comunităţilor beneficiare;

OA 4. Stimularea dezvoltării în comunităţile beneficiare, bazată pe accesul la servicii de educaţie şi faciiitarea comunicării la distanţă în timp real, prin itermediul telecentrelor;

OA 5. Reducerea nivelului izolării în comunităţile beneficiare, prin intermediul facilităţilor oferite de telecentre pentru comunităţi.

Rezultatele anticipate

R 1. Produsul „Telecentru comunitar” în sine, disponibil pentru comercializare pe scară largă la finalul proiectului;

R 2. Implementarea produsul în 3 comunităţi izolate geografic, respectiv existenţa unui tlecentru funcţional în fiecare comunitate beneficiară, utilizabil independent după finalizarea proiectului;

R 3. Identificarea factorilor subiectivi implicaţi în rezistenţa la adopţia tehnologiilor video inovative şi a factorilor care pot facilita atenuarea rezistenţei;

R 4. Dezvoltarea metodologiei de investigaţie a factorilor subiectivi (Svenson & Nillson, 1986) implicaţi în rezistenţa la adopţia tehnologiilor inovative, prin utilizarea unei metodologii bazate pe modelarea de ecuaţii de structură şi construcţia unui chestionar standardizat;

R 5. Elaborarea unei politici de netezire a rezistenţei la adopţia tehnologiilor video inovative şi dezvoltarea unei strategii de marketing adecvate pentru produsul „Telecentru comunitar”;

R 6. Furnizarea de servicii de educaţie iniţială și continuă prin teleprezenţă pentru elevii din clasele a VII-a și a VIII-a, respectiv pentru profesorii şi angajaţii administraţiilor publice locale din comunităţile beneficiare;

R 7. Aducerea unei contribuţii în zona dezvoltării comunitare, prevăzută prin OA 4;

R 8. Dezvoltarea cunoaşterii în domeniul rezistenţei la adopţia tehnologiei şi diseminarea rezultatelor obţinute;

R 9. Dezvoltarea cunoaşterii în domeniul educaţiei furnizate prin intermediul tehnologiei video de teleprezenţă şi diseminarea rezultatelor obţinute.